Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokhandel


Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030.

0.00 €


Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport. Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273

0.00 €


Klimatförändringen och kommunerna

Handbok för kommunernas klimatarbete

0.00 €


Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Syftet med handboken är att ge de förtroendevalda insikter i kommunalekonomiska frågor så att de kan fatta ekonomiska beslut för sin kommun.

30.00 €


Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Den här handboken handlar om hur likabehandling främjas i kommunen, närmare bestämt om planeringen och genomförandet. Varje kommuninvånare är en individ. Oberoende av personrelaterade orsaker har var och en rätt att få service, vara delaktig och leva i en trygg och säker miljö. Likabehandlingsarbetet berör inte bara minoriteter. Det gör kommunen till en bättre plats för alla.

0.00 €


Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna. Den andra delen innehåller modellföreskrifter och modellmotiveringar till föreskrifterna.

0.00 €


Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag samtidigt som kommunerna står inför stora utmaningar. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, det behövs en djupare analys. För detta ändamål har Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet utvecklat ett kommunalekonomiskt konditionstest, som redan etablerats bland Kommunförbundets tjänster under det tidigare namnet Hälsogranskning av kommunens ekonomi.

0.00 €