Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Utbildning och kultur

ABC för bildningsväsendet

ABC för bildningsväsendetBoken är en aktuell översikt över de viktigaste kommunala undervisnings- och kulturtjänsterna.
2012. ISBN 978-952-213-968-9

Pris 20.00 €

 


Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025

Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Kommunförbundets bildningspolitiska program

Asiakirjassa linjataan Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita koulutus- ja kulttuuripolitiikassa vuoteen 2025.
2015. ISBN 978-952-293-264-8

Pris 15.00 €