Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Arbetsliv

Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet (A4)

Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet,
2003

Pris 0.43 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Pris 0.60 €

 


Arbetsrapport, Tillsvidare antagen avbytare, block

Pris 4.50 €

 


Arbetsstidsschema för periodarbete (färg)

Flerfärg (A4)
2004

Pris 2.00 €

 


Arbetstidsschema för periodarbete

Svartvit (A4)
2003

Pris 2.00 €

 


Avtal för företagshälsovård

Pris 1.20 €

 


Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4)

Pris 0.90 €

 


Läkarens arbets- och jourschema (A3L vikt 220x297 mm)

Pris 0.60 €

 


Löneintyg

Pris 0.60 €

 


Utlåtande om hälsoundersökning, Företagshälsovård

Pris 1.20 €

 


Utredning/Intyg, Arbetstagarens sjukdom, Barnets sjukdom

Pris 0.37 €