Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Miljö och teknik

Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).
2000

Pris 1.20 €

 


Byggnadsnämndens meddelande (A4)

Pris 0.20 €

 


Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor)

Pris 29.00 €

 


Hundanmälan (A4)

Blankett för att anmäla eller ändra uppgifter om ägande av hund.
1996

Pris 0.37 €

 


Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L)

Pris 16.10 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Pris 16.10 €