Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Julkaisut

Talousjohtamisen kehityspolkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 53. Acta nro 175

Talousjohtamisen kehityspolkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 53. Acta nro 175Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien budjetointia ja taloussuunnittelua, kirjanpitoa ja muuta laskentatointa, konsernijohtamista, tarkastuslautakuntien asemaa sekä näissä tapahtuneita muutoksia.
2005. ISBN 978-952-213-295-6
Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvitys

Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvitysTampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvityksessä tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen ylläpitäjäverkon kokoamista vaihtoehtoisina malleina kuntayhtymämalli, isäntäkuntamalli, osakeyhtiömalli sekä peruskuntiin pohjautuva toiminnallinen verkostomalli.
2011. ISBN 978-952-213-763-0
Tanskan malli

Tanskan malliSelvitys kuntatalouden ohjauksesta
2016. ISBN 978-952-293-460-4
Tarinoita ja tutkimuksia kaupunkimarkkinoinnista. Acta nro 141

Tarinoita ja tutkimuksia kaupunkimarkkinoinnista. Acta nro 141Kirjassa suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat tarkastelevat kaupunkimarkkinointia osana kaupunkiseutujen kehittämistä eri näkökulmista ottaen huomioon modernin markkinoinnin käsitteet kuten imagot, brandit, elämykset ja tarinat.
2001. ISBN 978-952-213-298-7
Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseenVaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -projektin tavoitteena oli tukea Kuntaliiton yhtä strategista kehittämiskärkeä: Vahvistamme liiton osaamisperustaa ottamalla käyttöön uuden kansallisen, pohjoismaisen, EU-tason ja kansainvälisen verkostomallin.
2014. ISBN 978-952-293-249-5
Tasa-arvo ajan tasalle

Tasa-arvo ajan tasalleEurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla
2017. ISBN 978-952-293-477-2
Tasa-arvo kuntien toiminnassa

Tasa-arvo kuntien toiminnassaRaportissa kartoitetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvon merkityksestä kuntien toiminnassa. Raportti pohjautuu Kuntaliiton kyselyyn, jolla pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten ja millä osa-alueilla toiminnallinen tasa-arvo on edennyt kunnissa ja toisaalta niistä esteistä, joita tasa-arvon etenemisessä voi olla.
2012. ISBN 978-952-293-000-2
Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälleTasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa. Kuntien päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten arkielämän sujumiseen ja tasa-arvon toteutumiseen, ja siksi tasa-arvokysymysten tunteminen on tärkeä osa luottamushenkilön osaamista.
2014. ISBN 978-952-293-215-0
Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018
2018
Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessäPäättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunta voi tuottaa kuntalaisille toimivan ja turvallisen elinympäristön, joka on samalla taloudellisesti mahdollinen. Julkaisussa korostetaan maankäytön, liikenteen ja palvelujen ratkaisujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja kerrotaan mihin asioihin erilaisissa päätöksentekotilanteissa on syytä kiinnittää huomiota, jotta yhteensovittamisessa onnistutaan.
2014. ISBN 978-952-293-178-8
Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuusTutkimus seutukaupunkien ulottuvuuksista ja proaktiivisista johtamiskeinoista.
2017. ISBN 978-952-293-474-1
Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas

Tämä opas on tarkoitettu terveydenhuollon palveluntuottajille laatutyön tukemiseksi.
2019. ISBN 978-952-293-650-9
Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen perustuvasta ennakoinnista. Acta nro 225

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen perustuvasta ennakoinnista. Acta nro 225Tutkimus on rahoituspoliittinen arvio siitä, kuinka hyvin suomalainen nykyiseen kuntarahoitukseen perustuva rahoitusmalli mahdollistaa väestön odotettavissa olevaan sairastamiseen perustuvan rahoituksen suunnittelun.
2011. ISBN 978-952-213-728-9
The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The key objectives of the programme for the European elections 2019 relate to the upcoming programming period; to climate, circular economy and energy policies; to wellbeing and the prevention of exclusion; and to the digital transformation, education policy and language proficiency.
2019
The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspectiveThe summary report provides a compact picture of the Finnish reform to restructure municipalities and services and of the changes that municipalities have undergone over the course of the reform.
2013. ISBN 978-952-293-051-4
Tietoa jätehuollosta. Vuoden 2009 jätemaksutiedot

Tietoa jätehuollosta. Vuoden 2009 jätemaksutiedot
Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009-2012Tilastossa kuvataan Manner-Suomen kuntien hallituksia ja niiden jäseniä valtuustokaudella 2009-2012. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2009 ja perustuvat enimmäkseen kuntien Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin. Kunnanjohtajien yksilöominaisuus- ja palkkatiedot ovat Tilastokeskuksen keräämästä kuntasektorin palkkatilastosta.
2011
Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009-2012Tilastossa kuvataan Manner-Suomen kuntien lautakuntia ja niiden jäseniä
valtuustokaudella 2009-2012. Tiedot ovat vuodelta 2009 ja perustuvat kuntien
Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin.
2011
Tietoa Manner-Suomen kuntien valtuutetuista ja valtuustoista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien valtuutetuista ja valtuustoista 2009-2012Tämän tilaston tiedot koskevat Manner-Suomen kuntien valtuustokautta 2009-2012. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2009 ja perustuvat enimmäkseen kuntien Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin.
2011
Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2002

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2002Talvella 2002 toteutetulla Kuntaliiton jätehuoltokyselyllä kartoitettiin kuntien jätehuollon nykytilaa, mm.
2002. ISBN 951-755-784-1