Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-Julkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla

Arvioita lain nykytilasta ja keskeiset kehittämistarpeet.
2019. ISBN 978-952-293-647-9
Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

The Association of Finnish Local and Regional Authorities influences the EU’s legislative processes to ensure that the legislative acts promote the vitality and wellbeing of the Union’s citizens, municipalities and regions.
2019
The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The key objectives of the programme for the European elections 2019 relate to the upcoming programming period; to climate, circular economy and energy policies; to wellbeing and the prevention of exclusion; and to the digital transformation, education policy and language proficiency.
2019
Kouluikkunan vuosiraportti 2017

Kouluikkunan vuosiraportti 2017

Raportin aineisto ja vertailutiedot perustuvat Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa ylläpitämään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna-vertailutietokantaan.
2019. ISBN 978-952-293-644-8
Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019

Kuntaliiton eurovaaliohjelman keskeiset tavoitteet pohjautuvat tulevan ohjelmakauden lisäksi mm. ilmasto-, kiertotalous- ja energiapolitiikkaan, hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyyn, digitalisaatiokehitykseen sekä koulutuspolitiikkaan ja kielten osaamiseen.
2019
Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa EU:n lainsäädäntöprosessiin niin, että EU:n säädökset edistävät jäsenmaiden kansalaisten sekä kuntien ja alueiden hyvinvointia ja elinvoimaa.
2019
Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke

Raportissa on kuvattu Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa toteutettujen maaseutuvaikutusten arvioinnin pilottien toimenpiteet ja tulokset sekä niiden perusteella laaditut politiikkasuositukset sekä pilottialueille että koko maahan.
2019. ISBN 978-952-293-643-1
Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa

Uutta kunnista -julkaisu nro 2/2019
2019
Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

Julkaisussa pureudutaan elinvoiman osatekijöihin ensisijaisesti kuntatalouden kautta.
2019. ISBN 978-952-293-638-7
How to support experiments - a guide for the mentors

How to support experiments - a guide for the mentors

This guide is primarily intended for the supporters of experiments in the public sector. It has been compiled by the Experimental Finland project of the Prime Minister’s Office and the ‘Me Uskaltajat’ (Courage to experiment) programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities. The guide delves into the different forms of supporting experimentation, which are divided into four themes: initiating and conducting an experiment, communications, utilisation and effectiveness of experiments, and procurement and funding of experiments.
2019. ISBN 978-952-293-628-8
Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta

Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda katsaus katuverkolla tehtävän automaattivalvonnan liikenneturvallisuusvaikutuksiin ja selvittää eri osapuolten kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta Suomessa.
2019. ISBN 978-952-293-636-3
Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka on johdon agendalla ja toteutuu myös käytännössä työyhteisöissä, vaikuttaa työnantajakuvaan, osaavan työvoiman saatavuuden, palvelujen laatuun, taloudellisiin tuloksiin sekä henkilöstön työn imuun ja sopeutumiseen muutoksiin. Työn tuunaaminen ja palveleva johtaminen vaikuttavat erityisesti henkilöstön kokemuksiin työstä.
2019. ISBN 978-952-293-642-4
Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi

Kuntien omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa.
2019. ISBN 978-952-293-635-6
Kokeiluluotsi - opas kokeilujen tukijalle

Kokeiluluotsi - opas kokeilujen tukijalle

Opas on suunnattu erityisesti julkisella sektorilla toimiville kokeilujen tukijoille, ja sen ovat koostaneet valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliiton Me uskaltajat -ohjelma. Oppaassa perehdytään erilaisiin kokeilemisen tukemisen muotoihin, jotka on jaettu neljään teemaan: kokeilujen käynnistäminen ja tukeminen, viestintä, hyödyntäminen ja vaikuttavuus sekä hankinta ja rahoittaminen.
2019. ISBN 978-952-293-626-4
Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019

Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019

Ilmapiiri, valtasuhteet ja toimintakäytännöt ARTTU2-tutkimuskunnissa
2019
Turhan kallis koti

Turhan kallis koti

Kohtuuhintaisuus asuntopolitiikan tavoitteeksi
2019. ISBN 978-951-775-256-5
Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä

Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä

Uutta kunnista -julkaisu nro 14/2018

Raportissa tarkasteltava aineisto perustuu kesäkuussa 2018 kuntajohtajille lähetettyyn työhyvinvointikyselyyn.
2018
Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä

Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä

Uutta kunnista -julkaisu nro 13/2018

Työelämässä koettu häirintä ja uhkailu ovat viime vuosina olleet näyttävästi julkisuudessa ja niistä keskustellaan paljon. Kunta-alalla
työntekijöiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työssä kokema häirintä näyttäisi lisääntyneet selvästi 2000-luvulla.
2018
Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

Julkaisussa käydään läpi yhteistyön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kumppanuus jatkuu, laajenee ja syvenee yhä uusien verkostojen kanssa.
2018. ISBN 978-952-293-632-5
Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018

Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet
2018