Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Beskattning

Momshandbok för kommuner och samkommuner

Momshandbok för kommuner och samkommunerHandboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.
2013. ISBN 978-952-293-148-1

Pris 40.00 €