Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

E-blanketter

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (A4)

Med blanketten söks tillstånd för täktverksamhet
1997

Pris 0.84 €

 


Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fi

Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fiBlankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig

 
Psykiatrisk sjukjournal / Journal för öppen vård (A4)

Psykiatrisk sjukjournal / Journal för öppen vård (A4)

Pris 0.90 €

 


Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.
2004

Pris 0.50 €