Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

EU och internationella verksamhet

Kommunernas och kommuninvånarnas Europa. Kommunförbundets program för Europavalet 2014

Kommunernas och kommuninvånarnas Europa. Kommunförbundets program för Europavalet 2014Utgångspunkten för Kommunförbundets EU-politik är att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kommunalförvaltningen i Finland genom att utöva inflytande på Europeiska unionens verksamhet och utnyttja de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.
2014. ISBN 978-952-293-182-5
Kommunförbundets EU-politiska riktlinjer

Kommunförbundets EU-politiska riktlinjerKommunernas betydelse för ett konkurrenskraftigt och social rättvist Europa
2012. ISBN 978-952-213-873-6