Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Heidi Backman

Yrkesutbildning 2015 - en handlingsplan för den finlandssvenska yrkesutbildningen

Yrkesutbildning 2015 - en handlingsplan för den finlandssvenska yrkesutbildningenFinlands Kommunförbund, Svenska kulturfonden, undervisningsministeriet, utbildningsstyrelsen och de flesta anordnare av svenskspråkig yrkesutbildning har inom ramen för projektet Yrkesutbildning 2015 skapat en gemensam vision för den svenskspråkiga yrkesutbildningen för år 2015.

Handlingsplanen, som bygger på visionen, presenteras i publikationen.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1010
ISBN 951-755-869-4
År 2004
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordyrkesinriktad utbildning, yrkesutbildning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 609 kB