Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Creutz Karin, Sundquist Salme (toim.)

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnistaKunnan palvelujen arvioinnilla kuntalaiset saavat tietoa siitä, miten hyvin kunta on onnistunut palvelutehtäviensä hoitamisessa.

Arviointi edellyttää kunnalta selkeitä valtuustotason toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä niistä johdettuja lautakunta- ja toimialatavoitteita. Selvittääkseen arvioinnin ja tavoiteasettelun tilannetta, Kuntaliitto toteutti vuonna 2001 ARVI-kyselyn 80 kunnalle/kaupungille. Vastaajilta pyydettiin esimerkkejä heidän sekä valtuustokauden että budjettivuoden tavoitteistaan sekä kuvausta niiden asettamisprosessista, resurssoinnista ja tavoitteen saavuttamisen arviointiin käytettäviä kriteerejä. Tietoa kerättiin myös valtuuston arviointityössä käyttämistä menetelmistä, hyödynnetäänkö muiden kuntien arvioinnin tuloksia ja/tai vertailutietoja sekä mitä strategisia ohjelmia valtuusto on hyväksynyt ja miten arviointitoiminta valmistellaan. Julkaisuun on koottu kyselyn tulokset ja esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteiden asettamisesta ja esitelty erilaisia arviointimenetelmiä ja arviointiin liittyviä tulevaisuuden haasteita.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1109
ISBN 952-213-028-1
År 2002
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, kommunala tjänster, kommunfullmäktige

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1999 kB