Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Pikkala Sari, Kurikka Päivi

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2Kuntien demokratiatilinpäätöshankkeen "Kuntademokratian toimintatavat" - teemavihko kunnille opastusta siihen, miten ne itse voivat itse arvioida sitä, miten kuntalaisten käytettävissä olevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toimivat, mitä ongelmia ja vahvuuksia niiden toimivuuteen liittyy sekä miten kuntademokratian toimivuuteen liittyviä kehittämistarpeita voidaan tunnistaa.

Teemavihkoon on koottu kahden kysymysrungon muotoon eräänlaiseksi muistilistaksi, niitä asioita, joita kunnan on hyvä huomioida, kun ne arvioivat osallistumisen ja vaikuttamisen organisointiin, tiedottamiseen, kuntalais- ja asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn, käyttäjä- ja asiakasdemokratiaan, kuulemiseen, tietoverkko-osallistumiseen sekä erityisryhmien osallisuuteen liittyviä käytäntöjään.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1150
ISBN 952-213-106-7
År 2006
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelorddemokrati, kommunalval, elektronisk röstning, bokslut

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 101 kB