Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sundquist Salme, Lovio Maisa (toim.)

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Perustelut ja täsmennykset

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Perustelut ja täsmennyksetArvioinnilla tarkoitetaan tässä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä muuta valtuuston johtamaa arviointia.

Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on selvästi kasvanut. Kuntien muuttunut toimintaympäristö ja palvelujen uudet, vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista yhä vaativampaa ja laaja-alaisempaa.
Julkaisu antaa valtuutetuille ja muille arvioinnin parissa työskenteleville syventävää tietoa arvioinnista ja auttaa hyödyntämään arviointia tehokkaasti ja monipuolisesti kunnan päätöksenteossa.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1178
ISBN 952-213-159-8
År 2006
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, kommunfullmäktige, förtroendevalda

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 405 kB