Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sjöholm Mari

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2005

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2005Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2005.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1186
ISBN 978-952-213-177-5
År 2007
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordbasservice, äldreomsorg

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 756 kB