Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationerSom en del av informationssamhällets utveckling och verksamheten i samhället överlag blir det allt viktigare att ha tidsenliga adressuppgifter.

Därför har man ansett det nödvändigt att uppdatera, komplettera och förnya tidigare rekommendationer och anvisningar om kommunens adressystem. I denna rekommendation har man bland annat försökt beakta de nya möjligheter den tekniska utvecklingen ger vid behandlingen av adressuppgifter och positionsbestämning. Centrala mål är att adressuppgifterna ska vara heltäckande, aktuella och tillgängliga.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1201
ISBN 978-952-213-203-1
År 2007
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordadresser

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 4360 kB