Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).

Uppgifter om publikationen

Pris 1.20 €
Beställningsnummer 6-6688-s
År 2000
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbyggbestämmelser