Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Hietaniemi-Virtanen Niina

Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.

Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.Tutkimusraportti erittelee 47 kunnan koulutusrakenteen ja -palvelujen sisältöä ja sisällöllistä muutosta erityisesti vuosina 1998-2002. Tarkastelun painopisteenä ovat kuntien perusopetuspalvelut.

Perusaineistona on vuonna 2002 oppilaitosten rehtoreille suunnattu koulutoimen kysely, mutta sitä täydentää vuonna 1998 toteutettu vastaava viranhaltijakysely. Tutkimusraportin tuloksissa on sekä oppilaitosten ajallista että niiden välistä vertailua.
Tarkastelun kohteena ovat koulujen resurssikehitys, palvelun laatua kuvaavat tekijät sekä koulujen tärkeimmät kehittämiskohteet.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1218
ISBN 978-952-213-256-7
År 2004
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordskolväsen, utbildningspolitik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 993 kB