Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kurikka Päivi, Majoinen Kaija, Pekola-Sjöblom Marianne

Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001-2004. Acta nro 173.

Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001-2004. Acta nro 173.Julkaisu luo monipuolisen katsauksen kuntien edustuksellisen demokratian tilaan ja käytäntöihin valtuustokaudella 2001-2004.

Se sisältää perustietoa erityisesti valtuustotyöskentelystä, valtuustojen strategiatyön toteutumisesta sekä valtuustotyön kehittämistarpeista. Julkaisussa esitellään myös kuntien muiden luottamuselinten rakenteita ja työskentelymuotoja. Raportissa paneudutaan valtuustokaudella voimakkaasti esille nousseisiin kysymyksiin koskien kuntarakenteen muutoksia, seudullista yhteistyötä ja sitä, mikä rooli kuntien valtuustoilla ja luottamuselimillä on uusien kuntien ja seutudemokratian rakentamisessa.
Tutkimusraportti tuo esille paitsi konkreettista perustietoa, myös kuntien poliittisen ja ammatillisen johdon näkemyksiä kuntademokratian tilasta. Julkaisu on hyödyllinen tietopaketti kaikille kunnallisen ja edustuksellisen demokratian kehittymisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1224
ISBN 978-952-213-294-9
År 2005
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelorddemokrati, kommunfullmäktige

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 3331 kB