Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Helander Voitto

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157Raportti perustuu vuoden 2000 kunnallisvaalien yhteydessä tehtyyn kyselyyn, johon vastasi 3 600 ehdokasta.

Saatujen vastausten perusteella valotetaan valtuustoehdokkaiden taustoja, vaalitaisteluun osallistumista, suhteita puolueisiinsa sekä käsityksiä palvelujen tuottamisen riittävyydestä ja valmiuksista lisäpanostuksiin, palvelutuotannon järjestämisestä ja kunnallisen hallinto-organisaation kehittämisestä. Aineistoa myös verrattiin muihin KuntaSuomi-hankkeen tutkimusosioissa kerättyihin tietoihin.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1228
ISBN 978-952-213-299-4
År 2003
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkommunalval, förtroendevalda

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 981 kB