Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa

Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus SuomessaRaportissa esitetään suositukset erikoissairaanhoidon yhdenmukaisen tuotteistuksen, kustannuslaskennan ja kirjaamisen osalta.

Yhdenmukainen ja vertailukelpoinen tuotteistus on ensisijaisesti tilaajien mutta tuotannollisen tehokkuuden kehittämisen näkökulmasta myös tuottajien intressi. Vaikka tuotteistus ei sinänsä ota kantaa laatuun, on selvää, että perusteeltaan yhdenmukaiset mutta tasoltaan erilaiset hinnat johtavat myss laatuvertailuihin. Näin on ainakin käynyt muussa kuin terveydenhuollon tuotannossa.

Tehokkuuden ja laadun paraneminen on loppukädessä sekä yksittäisten potilaiden että yhteiskunnan etu. Tämä raportti koskee ainoastaan erikoissairaanhoidon tuotteistusta. Vastaava työ on tarpeen käynnistää myös perusterveydenhuollossa. Toisistaan poikkavan palveluprofiilin ja hyvin erilaisten kirjaamisvalmiuksien vuoksi koko terveydenhuollon kattavaa tuotteistusta ei toistaiseksi voida toteuttaa yhdellä tuotteistusjärjestelmällä.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1238
ISBN 978-952-213-313-7
År 2007
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordspecialsjukvård, sjukhus, sjukvårdsdistrikt

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 464 kB