Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Axelsson Markku

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010Kuntien rakennusvalvontaviranomaisen taksojen hinnoittelu ja rakennuslupamaksuja 2010. Selvitys tuo esille taksojen hinnoitteluerot kunnittain ja alueittain sekä taksojen kehittämisehdotuksia.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1390
ISBN 978-952-213-704-3
År 2011
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordprissättning, byggnadsövervakning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 444 kB