Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sjöholm Mari

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2006

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1252
ISBN 978-952-213-331-1
År 2008
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordspecialsjukvård, äldreomsorg

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 283 kB