Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sundquist Salme, Oulasvirta Leena (toim.)

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossaVaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun päätösten halutuista vaikutuksista. Suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti sekä kuntien että kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijajohdolle ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille sovellettavaksi niiden laatiessa päätösesityksiä.

Opas on käytännönläheinen ja siinä esitetään taulukko ja malli ennakkoarvioinnista. Taulukko ja malli tukevat vaikutustyyppien tunnistamista ja päätösten valmistelua. Oppaassa esitetään myös konkreettisia esimerkkejä ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa.

Språkversioner

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1418
ISBN 978-952-213-751-7
År 2011
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, förtroendevalda

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 530 kB