Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sundquist Salme, Oulasvirta Leena (red.)

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslutEn förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter. Rekommendationen om förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den tillhörande handboken har för avsikt att stärka det prognostiserande och övergripande greppet i det kommunala beslutsfattandet.

Handboken är främst avsedd för de förtroendevalda, tjänstemannaledningen och beredarna i kommunerna och samkommunerna och i tillämpliga delar för kommunala affärsverk när de utarbetar sina beslutsförslag.

Handboken är praktiskt inriktad och innehåller en tabell och en modell för förhandsbedömning. Tabellen och modellen stödjer identifieringen av effektkategorierna och beredningen av besluten. Den presenterar också konkreta exempel på förhandsbedömning av kommunala beslut.

Språkversioner

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1424
ISBN 978-952-213-761-6
År 2011
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordutvärdering, förtroendevalda

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 478 kB