Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Axelsson Markku

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. SuositusKuntaliitto on uudistanut kunnan rakennusvalvontataksan mallipohjan. Uuden suosituksen 2012 rakenne on käytännönläheinen. Taksan pykäliä on karsittu ja sen rakennetta on lyhennetty. Suosituksen maksuperusteet tukevat maksujen määräämistä aikaisempaa laajemmin kustannuksia vastaavina. Kuntaliitto ei anna suosituksia maksujen euromääristä.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 -julkaisu sisältää maksuperusteiden perustelut, julkaisun liitteessä 1 kerrotaan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ja liite 2 sisältää taksan mallipohjan. Taksan mallipohjan saa maksutta Kuntaliiton sivuilta (www.kunnat.net) myös Word.doc -versiona, johon kunnat voivat kirjoittaa kunnan oman taksan.

Språkversioner

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1453
ISBN 978-952-213-845-3
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkostnader, kostnadsberäkning, byggnadsövervakning, tariffer

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 395 kB