Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kerkkänen Anu

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoilleIlmastonmuutoksen huomioiminen kunnan päätöksenteossa edellyttää kokonaisuuden hallintaa. Päätöksiä tehtäessä on tärkeä tunnistaa, mitä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia päätöksillä on niin ilmastonmuutokseen, kunnan talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinninkin kannalta.
Tämä opas auttaa kuntien päättäjiä ja valmistelijoita ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Päätöksentekotilanteet liittyvät kuuteen eri teemaan: maankäyttö, liikenne ja palvelut, elinkeinopolitiikka, energiansäästö, energiantuotanto, hankinnat sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Opas sisältää myös runsaasti käytännön esimerkkejä.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1464
ISBN 978-952-213-867-5
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordnäringspolitik, energisparande, energiproduktion, klimatförändringar, klimatskydd, offentliga upphandlingar, planläggning, kommuner, trafikplanering, markanvändning, översvämningar, beslutsfattande, föregripande, beredskapsplanering

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 936 kB