Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Korhonen Anne

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. Acta nro 213

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. Acta nro 213Tutkimuksessa tarkastellaan voimassa olevan oikeuden näkökulmasta yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa kunnallisessa virantäytössä.

Tarkasteltavana ovat sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät työnantajan oikeudet ja velvollisuudet että henkilötietojen suojaan liittyvät viranhakijan oikeudet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä viranhakijaa koskevia tietoja työnantaja saa kerätä, mistä tietoja saa hankkia ja miten tietoja pitää käsitellä. Aihetta tarkastellaan virantäyttömenettelyn eri vaiheiden mukaisesti viranhakuilmoituksen julkaisemisesta virkasuhteeseen ottamiseen ja päätöksen tiedoksiantoon saakka.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1473
ISBN 978-952-213-884-2
År 2009
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordpersonuppgifter, datasekretess, tjänsteinnehavare

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 399 kB