Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Hulevesiopas

HulevesiopasHulevesien hallinta kuuluu niin valtion kuin kunnan työntekijöille sekä yksityisille toimijoille että kuntalaisille. Kunnassa hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti noudatettavia periaatteita tarvitaan maankäytön, kaavoituksen ja vesihuollon suunnittelusta yksityisten tonttien rakentamiseen sekä yleisten alueiden hoitoon, kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun. Hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa ei ole paljoakaan ollut vaan hulevesien aiheuttamat ongelmat on ratkaistu tapauskohtaisesti.

Opas on tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun
ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, pelastuslaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille ja tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille.

Relaterade produkter

Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutosten osalta (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1481
ISBN 978-952-213-896-5
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordklimatförändringar, planläggning, markdispositionsplanering, byggnadsövervakning, översvämningar, vattenskydd, vatten och avlopp, kommunikation, miljöskydd, miljöeffekter, dagvatten, regnvatten, lakvatten (avrinnande), avloppsarbeten, beläggningar, snö, brunnar, olja

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 5600 kB