Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Heinonen Anneli, Mehtonen Mikko (red.)

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012Publikationen Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet har reviderats.
I publikationen ingår uppgiftsklassificeringar, definitioner av verksamhetsuppgifter och andra definitioner som används i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.

I publikationen behandlas också insamlingen av uppgifter för statsandelarna för undervisningsverksamhet. Publikationen riktar sig framför allt till dem som i sitt arbete deltar i insamlingen av uppgifter och dem som tolkar uppgifterna.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1483
ISBN 978-952-213-898-9
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunala affärsverk, kommunal ekonomi, kommuner, samkommuner, statistik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 7730 kB