Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Pakarinen Terttu, Tyni Tero, Yli-Suomu Riikka-Maria

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmääKuntapäättäjillä ja kuntakonsernien johdolla on haasteena tulevina vuosina palvelujen turvaaminen kuntalaisille, osaavan työvoiman saatavuus ja talouden tasapainon hallinta. Julkiset palvelut ja sen myötä myös kuntatyö ovat merkittävien muutosten edessä. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä uuden henkilöstön rekrytoimiseksi, nykyisen henkilöstön työssä jatkamisen edistämiseksi sekä henkilöstöjohtamisen, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Julkaisu on osa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 -ohjelman Uudistuva kunta -julkaisusarjaa. Julkaisusarjan tarkoituksena on tukea elinvoimaisen kunnan ja elävän itsehallinnon toimintamalleja ja kehityspolkuja. Kuntien palvelut ja laadukas elinympäristö voidaan turvata kestävällä tavalla koko maassa käyttämällä kuntien erilaistuviin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja ja innovaatioita.

Språkversioner

Kommunalt arbete och produktivitet

Relaterade produkter

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta (E-bok)

Kuntien yhdistymisselvitys - edellytykset, organisointi ja prosessi (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1484
ISBN 978-952-213-906-1
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkommuner, prestationsnivå, produktivitet, arbetstagare, personalledning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 790 kB