Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Tammenmaa Corinna (red.)

Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i FinlandDe svenskspråkiga gymnasiernas konkurrenskraft och våra ungas rätt till god allmänbildande utbildning på svenska, är en ödesfråga för det svenska i Finland.

Om den svenskspråkiga allmänbildande utbildningen inte upplevs kvalitativ väljer unga människor andra utbildningsvägar i en värld full av möjligheter och alternativ, vilket i förlängningen leder till att vi i Finland blir utan kompetenta och behöriga lärare, läkare, tjänstemän etc. som behärskar sin profession på svenska.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1499
ISBN 978-952-213-908-5
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordutbildning, gymnasiet, svenskspråkighet

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 2999 kB