Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Pakarinen Terttu, Tyni Tero, Yli-Suomu Riikka-Maria

Kommunalt arbete och produktivitet

Kommunalt arbete och produktivitetPersonalens betydelse för resultatrikt service.
De kommunala beslutsfattarna och kommunkoncernernas ledning ställs under de kommande åren inför uppgiften att trygga servicen till kommuninvånarna och tillgången på kunnig arbetskraft och att hålla ekonomin i balans. Den offentliga servicen och därmed det kommunala arbetet står inför genomgripande förändringar. I publikationen tas upp åtgärder för att rekrytera nya anställda, främja längre arbetsliv för de nuvarande anställda och utveckla personalledningen, resultaten och arbetshälsan.

Publikationen ingår i serien Kommunerna i omvandling inom Finlands Kommunförbunds program Ny kommun 2017. Publikationsserien är avsedd att stödja handlingsmodeller och utvecklingsvägar för en livskraftig kommun och en levande självstyrelse. Den kommunala servicen och en god livsmiljö kan tryggas på ett hållbart sätt i hela landet genom koncept och innovationer som lämpar sig för kommunernas allt mer differentierade omvärld.

Språkversioner

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Relaterade produkter

Perspektiv på den kommunala självstyrelsen (E-bok)

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen (E-bok)

Kommunen tryggar invånarnas välfärd (E-bok)

Sammanslagningsutredningar i kommunerna - förutsättningar, organisation och process (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1508
ISBN 978-952-213-947-4
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 733 kB