Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Nislin Mikko (toim.)

Aakkoset sivistystoimeen

Aakkoset sivistystoimeenJulkaisu on ajankohtainen katsaus keskeisiin kunnallisiin opetus- ja kulttuuripalveluihin. Julkaisussa käsitellään kunnan järjestämisvastuuta, sektorikohtaisia velvollisuuksia ja oikeuksia, opetus-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottamiseen liittyvää lainsäädäntöä, rahoitusta sekä keskeisiä tulevien vuosien kehittämiskohteita.

Språkversioner

ABC för bildningsväsendet

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509418
ISBN 978-952-213-990-0
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordmotionstjänster, förtroendevalda, undervisning och kultur