Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Eivor Sommardahl, Institutet för de inhemska språken

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.

Eivor Sommardahl, klarspråkskonsult i projektet Rakt på sak, har samlat rekommendationer, exempel och regler för hur du kan göra din din text förståelig.

Boken finns att köpa till självkostnadspris eller gratis för nedladdning.

Läs mer om hur du kan använda klarspråk i din kommun på www.raktpasak.fi

Relaterade produkter

Klarspråksplanscher (8 st) (Annan)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 6-01212-e
storlek A4
ISBN 978-952-213-971-6
ISSN 2323-4113
År 2012
Utgivare Finlands kommunförbund och Institutet för de inhemska språken

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 3 Mb