Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mehtäläinen Jouko, Jokinen Hannu, Välijärvi Jouni

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246Raportissa tarkastellaan koulutuksen järjestämistä, koulutuspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, taloudellisuutta ja palvelutasoa Paras-hankkeen aikana.

Tutkimus on osa Kuntaliiton koordinoimaa viisivuotista Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU) ja sen kohdejoukkona ovat 40 erityyppistä ja -kokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksesta on vastannut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1537
ISBN 978-952-293-021-7
År 2013
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordyrkesinriktad utbildning, utvärdering, förskoleundervisning, gymnasiet, servicenivå, basundervisning, tillgång, nåbarhet, resurshushållning, servicestruktur, reformer, kommunreform, Strukturreformen

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 3848 kB