Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Meklin Pentti, Pekola-Sjöblom Marianne (red.)

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i FinlandDen sammanfattande rapporten ger en komprimerad bild av kommun- och servicestrukturreromen och de förändringar som skett i kommunen under reformen.

Språkversioner

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1562
ISBN 978-952-293-045-3
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1635 kB