Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Hagerlund Tony, Kaukopuro-Klemetti Hanna (red.)

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisationHandbok för kommunala arbetsplatser. I denna handbok behandlas arbetsplatskommunikationen som förmedling av budskap, men också som interaktion och förstärkare av gemenskapen.

I handboken behandlas organiseringen av arbetsplatskommunikationen, genomförandet av den på det praktiska planet samt dess beröringspunkter med ledningsarbetet.

Språkversioner

Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa

Relaterade produkter

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509444
ISBN 978-952-293-076-7
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordförändring, intern information, kommunikation, organisationskommunikation, arbetskollektiv