Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Handbok för utarbetande av byggnadsordning

Handbok för utarbetande av byggnadsordningPublikationen innehåller anvisningar till kommunerna för arbetet med att revidera byggnadsordningen.

I handboken har god praxis i kommunerna, uppdaterad lagstiftning och aktuella frågor som gäller samhällsutvecklingen sammanställts i form av mallar.

Språkversioner

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1581
ISBN 978-952-293-106-1
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 336 kB