Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kerkkänen Anu

Ta hand om infrastrukturen. För kommunala beslutsfattare

Ta hand om infrastrukturen. För kommunala beslutsfattareI publikationen som riktar sig till beslutsfattare beskrivs hur de kommunala förtroendevalda kan arbeta för en fungerande och ekonomisk infrastruktur i den egna kommunen. Dessutom beskrivs de aspekter som de kommunala förtroendevalda bör beakta då de fattar beslut om den kommunägda infrastrukturen.

Språkversioner

Infraa kannattaa hoitaa hyvin. Tietoa kuntapäättäjille

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1586
ISBN 978-952-293-112-2
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, kostnader, markanvändning, infrastruktur, egendom

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 581 kB