Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunernas och kommuninvånarnas Europa. Kommunförbundets program för Europavalet 2014

Kommunernas och kommuninvånarnas Europa. Kommunförbundets program för Europavalet 2014Utgångspunkten för Kommunförbundets EU-politik är att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kommunalförvaltningen i Finland genom att utöva inflytande på Europeiska unionens verksamhet och utnyttja de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.

Språkversioner

Kuntien ja kuntalaisten Eurooppa. Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2014

A Europe of local authorities and residents

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1611
ISBN 978-952-293-182-5
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund
NyckelordEU-politik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 485 kB