Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattare

Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattareKommunens planläggning och lösningar inom markpolitiken påverkar avsevärt kommunens ekonomi.

Utredningen innehåller en jämförelse av hur kommunens markförvärv och användningen av markanvändningsavtal påverkar kostnadseffektiviteten i kommunens serviceproduktion och kommunens ekonomi. Praktiska exempel är markanvändningsprojekt i Tammerfors, Träskända och Siilinjärvi.

Språkversioner

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjille

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1302
ISBN 978-952-213-490-5
År 2009
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1002 kB