Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kerkkänen Anu, Laine Ritva

Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Kloka val för utveckling av lokalsamhällenaAv broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.

Språkversioner

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1622
ISBN 978-952-293-213-6
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunala tjänster, trafikplanering, markanvändning, markdispositionsplanering, strategisk planering, sammanjämkning, verksamhetslokaler

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 3541 kB