Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Rönnberg Amy

Utvärdering av strategin "Framtidsstrategier för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

Utvärdering av strategin "Framtidsstrategier för de svenskspråkiga gymnasierna i FinlandHade ”Framtidsstrategier för svenskspråkiga gymnasier i Finland” några samhälleliga verkningar och medförde projektet
”Studentexamen på lika villkor” verkliga åtgärder och resultat i kommunerna och gymnasierna? Det här är utvärderingen av Finlands Kommunförbunds gymnasieprojekt.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1633
ISBN 978-952-293-229-7
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordgymnasiet, läroinrättningar, svenska

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 290 kB