Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Haapamäki Eija, Huhtala Heini, Löfgren Tuuli, Mylläri Elina, Seinelä Lauri & Valvanne Jaakko

Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä

Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä70 vuotta täyttäneiden tamperelaisten päivystyskäynnit vuosina 2011-2012. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 3.

Julkaisun havainnot perustuvat tutkimukseen 70 vuotta täyttäneiden tamperelaisten päivystyskäynneistä yhteispäivystys Acutaan vuosina 2011-2012. Tutkimuksen mukaan iäkkäiden päivystyksen käyttö on hyvin pitkälle ennakoitavissa. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi päivystyksen resursoinnin ja avohoidon tukipalvelujen suunnittelussa. Lisäksi julkaisu on avuksi kaikille, jotka pohtivat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon laadun kehittämistä. Kirjoituksessa on hyödynnetty tutkimustiedon lisäksi kirjoittajien kokemuksia päivystystoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus. Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE). Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1650
ISBN 978-952-293-250-1
ISSN 2342-3757
År 2014
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordålderstigna, jour, hälsovårdstjänster, användning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 694 kB