Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslutYleisohjeen tarkoituksena on ohjata kuntien ja kuntayhtymien ympäristöasioiden kirjaamista ja esittämistä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota.

Ohje käsittelee tilinpäätöksessä esitettäviä ympäristömenoja, -tuloja, -vastuita ja -velkoja. Ympäristöriskien ja -vastuiden selvittäminen yhdenmukaisella tavalla helpottaa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten vertailua sekä oikean ja riittävän kuvan antamista niiden taloudellisesta asemasta. Aikaisempaan verrattuna uutena on mm. esimerkkejä ympäristömenon ja ympäristövastuun laskemisesta, kirjaamisesta ja esittämisestä sekä päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelystä.
Uusi yleisohje korvaa vastaavan yleisohjeen vuodelta 2003.

Uppgifter om publikationen

Beställningsnummer 1800e
ISBN 978-952-213-526-1
År 2009

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 266 kB