Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sallinen Sini & Vainionpää Anni

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseenTässä kehittämisaloitteessa täsmennetään sitä, miten uudella kuntalailla pyritään kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja minkälaisia kehittämisvaihtoehtoja kuntalaki tarjoaa.

Kehittämisaloite on syntynyt Uuden Sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektin (USO2) tuotoksena.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1671
ISBN 978-952-293-279-2
År 2015
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordchefsavtal, kommunstyrelser, kommundirektörer, kommunfullmäktige, kommunallag, förtroendevalda, borgmästare, revisionsnämnder, utskott, kommunalförvaltning, kommunkoncernen, ordförande, strategisk ledning, ledningssystem, förvaltningsstadgor

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 891 kB