Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Haapea Heli & Innala Tuulia

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen

Opas jätehuollon omistajaohjaukseenPäättäjäopas tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita. Opas on suunnattu erityisesti kuntien johtaville viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille, mutta on hyvä käsikirja myös muille kuntavastuullisen jätehuollon parissa toimiville tahoille. Opas sisältää joitakin suosituksia, jotka perustuvat hyviin käytäntöihin tai oppaan laatimisen aikana esille tulleisiin kehitysehdotuksiin.

Relaterade produkter

Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1738
ISBN 978-952-293-373-7
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordavfallshantering, kommuner, ägarstyrning, kommunikation, kommunkoncernen, uppgifter

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1070 kB