Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhetDen nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

Lagstiftningen har beaktats till 1.1.2017. En del av kommunallagens paragrafer träder i kraft 1.6.2017.

Uppgifter om publikationen

Pris 15.00 €
Beställningsnummer 509480
ISBN 978-952-293-493-2
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordförvaltningslag, kommunalrätt, kommunallag, elektronisk ärendehantering, kommunalförvaltning, offentlig förvaltning, lagstiftning, lagar, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet