Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Heltimo Juha, Korhonen Annu

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhönKäsikirja sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, liikenneturvallisuuden osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä sekä onnettomuuksien kustannuksista. Käsikirjassa pohditaan myös syvemmin kunnan roolia ja käydään läpi eri toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä.

Käsikirjan kohderyhmänä ovat kunnat sekä kuntien liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat alueelliset viranomaistahot, paikalliset sidosryhmät ja suunnitelmia laativat konsultit. Käsikirjan tavoitteena on tukea laajassa yhteistyössä toteutettua paikallista liikenneturvallisuustyötä. Erityisesti sen toivotaan olevan hyödyllinen perehdytysmateriaali työhön uutena mukaan tuleville henkilöille, mutta myös kuntien päätöksentekijöille.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1750
ISBN 978-952-293-387-4
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkommuner, kostnader, trafiksäkerhet, trafikolyckor, trafikundervisning, trafikbeteende

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 6412 kB