Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Halonen Aila

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånareSammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1755
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordutvärdering, planläggning, tillstånd, markdispositionsplanering, översvämningar, miljötillstånd, strategisk planering, effekter, miljö och hälsa, livsmiljö, hälsoeffekter, byggande, hälsorisker, riskbedömning, luftkvalitet, luft, orenhet, inneluft, buller, skakning, strålning, radon, jord, vatten, hushållsvatten, exposition

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 238 kB